Bahadır Çapar | © anadoludabalikcilik.com
Anadolu'da Balıkçılık anketlerini dilediğiniz soruda bırakabilirsiniz.
Belirleyeceğiniz bir kullanıcı adı ve parolayla kaydedilecek olan ankete daha sonra tekrar ulaşarak bıraktığınız yerden devam edebilirsiniz. Ancak,kaydedilmiş anketinizi yüklemeden önce karşılama sayfasındaki kelime doğrulamasını yapmayı unutmayınız.
     Anketlere katılan katılımcıların cinsiyet bilgisi ve dahil oldukları yaş grubu dışında herhangi bir şekilde kimlik bilgileri sorulmamakta,
nesnel açıdan kendilerini tanımlayıcı herhangi bir veri sunmaları istenmemektedir. Sorulan sorulara karşılık seçilen cevaplar doğru ya da yanlış hükmü koymaz. Aksine tüm anketler, sorularla canlandırılan olası bir durum ve duygu karşısında katılımcının birçok senaryo üzerinden samimi yaklaşımını belirleme amacı taşımaktadır. Bu yüzden işaretlenecek seçeneğin katılımcının aklına ilk gelen düşüncelerle ve kendi tavrıyla en iyi örtüşen ifadeleri içermesi oldukça önemlidir.

     Balıkçılıktan her ne anlıyor, balıkçılığı her nasıl yaşıyorsanız, seçtiğiniz cevapların size dair samimi ve dürüst bir yaklaşımla seçilmesi istenir.

     Bir soruyu cevaplamadan önce altında litelenen olasılıkları ilk seçenekten itibaren dikkatlice okuyunuz. Soruda belirtilen konuyla ilişkili olarak kendi düşünce ve davranışlarınıza uygun gördüğünüz ilk seçeneği işaretleyerek diğer seçenekleri okumaya devam ediniz. Bu esnada aklınızda olanla daha iyi örtüşen yeni bir seçenek görürseniz bu kez onu seçiniz. Her soru için sadece bir yanıt seçebilirsiniz. Yani aynı sorunun cevapları içerisinde yaptığınız son seçim önceki seçimi otomatik olarak kaldırır.

     Toplam 10 alt gruptan oluşan anket, yaklaşık 75 dakikada tamamen cevaplanabilmektedir. Ancak anketin herhangi bir sorusunda katılımcı tarafından kaydedilerek daha sonra yeniden tamamlanması da mümkündür. Bu durumda kayıt esnasında şayet bir e-posta adresi belirtirseniz yarım kalan anketinizle ilgili kayıt için kullandığınız kullanıcı adı, parolası ve tekrar erişim bağlantısı içeren otomatik bir hatırlatma iletisi de alırsınız. Böylece tüm anketi birkaç güne yayarak tamamlamak, teknik olarak size zaman dışında birşey kaybettirmeyecektir.

AB01
OLTA BALIKÇILIĞINA DÖNÜK ALGI DERİNLİĞİNİ VE KALİTATİF REKREASYON DÜZEYİNİ BELİRLEME ANKETİ
Ankete katılmak için tıklayın.

     Yukarıda yer alan bağlantıyı kullanarak ulusal ölçekli “Anadolu’da Balıkçılık” projesinin olta balıkçılığıyla ilgili büyük anketine ulaşabilirsiniz. Anketi tamamlamadan çıkmanız gerekirse sayfa başındaki "Daha Sonra Sürdürmek Üzere Kaydet" butonuna tıklayıp kayıt onayını aldıktan sonra anket sayfasını tamamen kapatabilir ya da soruları yanıtlamaya devam edebilirsiniz.

     Anketin olabildiğince çok sayıda olta balıkçısına ulaştırılarak katılımcı sayısının ve dolayısı ile toplanan verilerin güven aralığını artırabilmek için bu sayfanın web adresini (www.anadoludabalikcilik.com/anketler.html) olta balıkçılığıyla ilgili olan her türlü sosyal medya ortamında paylaşmak serbesttir.
Aynı zamanda her katılımcıdan bu şekilde gönüllü bir yayım/duyuru desteği de beklenmektedir.


     Ancak, anket sorularının kopyalanması ve değiştirilerek izin alınmaksızın kullanılması kesinlikle yasal değildir. Unutulmamalıdır ki; ticari kaygılardan uzak bilimsel bir anlayışla ulusal ölçekte hayata geçirilen bu proje, sizler gibi olta balıkçılığına gönül vermiş bireylerin anketlere katılımına bel bağlamıştır. Bununla birlikte anketimizde karşılaşacağınız sorguların bu uğraşıya ilişkin farkındalıklarınıza katkı sağlama potansiyeli de hayli yüksektir.

     Tamamlanan anketlerin müstakil olarak paylaşılmayacağı, kullanılan özgün ölçeğin ve genelleştirilmiş değerlendirmelerin anadoludabalikcilik.com alan adı dışında yayınlanmayacağı her katılımcı tarafından bilinmelidir. Kaldı ki bu anketler, olta balıkçılığı ile ilgili rekreasyonel yöneylemin modellenmesine nitelikli veri sağlamanın dışında başka bir amaca dönük olamayacak ölçüde tematize edilmiş sorgular içermektedir. Elde edilen veriler ışığında ortaya çıkacak olan resimde balıkçılığa gönül vermiş sizlerin de rengini görmek, izini bulmak istiyoruz.
"Anadolu'da Balıkçılık", balıkçılılara ve balıkçılığa odaklı tematik bir kamu araştırmasıdır. Site içeriğinin ve siteye bağlı sayfalarla duyurulan anketlerin adres paylaşımı serbesttir. Ancak anketlerin kopyalanması ve değiştirilerek izin alınmaksızın kullanılması yasal değildir.
Her hakkı saklıdır ©2017 | www.anadoludabalikcilik.com
 
 
  Bu deneysel kamu araştırması,
SÜBAÇAD | Sürdürülebilir Balıkçılık ve
Çevre Araştırmaları Derneği tarafından desteklenmektedir.
Toplam ziyaret sayısı: CAPAR trafik