Bahadır Çapar | © anadoludabalikcilik.com
Bu siteyi "SIK KULLANILANLAR" listenize ekleyiniz (Cmd+D).
Böylece fırsat buldukça anketlere tekrar ulaşarak henüz cevaplamadığınız bölümleri tamamlayabilir, bıraktığınız yerden devam edebilirsiniz.
Bahadır Çapar | © anadoludabalikcilik.com
     Anketlerin tamamlanması ile katılımcıya dönük herhangi bir puanlama, derecelendirme ya da balıkçılık düzeyine ilişkin görünen bir sınıflandırma yapılmaz. Doldurulan anketler, sadece anonim olarak kaydedilen veriler ışığında balıkçılıkla ilgili topluluğumuzun genel profilini belirlemede kullanılmaktadır.


AB01
OLTA BALIKÇILIĞINA DÖNÜK ALGI DERİNLİĞİNİ VE KALİTATİF REKREASYON DÜZEYİNİ BELİRLEME ANKETİ
Ankete katılmak için tıklayın.
     “Anadolu’da Balıkçılık” isimli bu deneysel kamu araştırma projesi ve proje kapsamında yürütülen anket programının temel amacı; toplanan anonim veriler ışığında rekreasyonel balıkçılık’ın ülke genelinde güncel profilini belirleyerek ilerleyen dönemde amatör / sportif / rekreasyonel balıkçılık’ın gelişimi ve yaygınlaşmasına odaklanmış resmî ve sivil kurumların planlı gayretlerine güvenilir düzeyde istatistiksel kaide oluşturmaktır. Bu sayede Anadolu coğrafyasında süregiden rekreasyonel balıkçılığa etkili mevcutların ve sosyal dinamiklerin anlaşılmasına katkı sağlarken sürdürülebilirlik düzleminde rekreasyon ve balıkçılık gelişim programlarının oluşturulabilmesine de tematik matematiksel veri sunması öngörülmektedir.

     Tematik seviyenin birey ölçeğinde niteliksel analizine izin verecek farklı soru dizeleri içeren bu anket aynı zamanda rekreatif motivasyonun ölçeklendirilmesi ve rekreasyonel hedef algısında genişleyebilirliğin ölçümlenmesi ile ilgili yöneylem çalışmalarına da kaynak oluşturmaktadır. Böylece ülkemizde balıkçılıkla ilgili topluluğa etki eden toplumsal, yasal ve ticari mekanizmaların yorumlanarak iyileştirilmesine zemin yaratacak gerçek verilerin -doğrudan hedef kitleden, ya da diğer bir ifade ile bizlerin yani balıkçıların kendisinden- çekilmesi amaçlanmaktadır.

     Bu yüzden kendisini balıkçılıkla ilgili gören ve hatta olta balıkçısı olarak tanımlayan herkesin bu amacın gerçekleştirilmesine katkı sağlamak adına anketlere samimiyetle katılması ve değerlendirmelerin ortaya koyacağı tabloya kendi rengini katabilmesi ümit edilmektedir.

     Balıkçılığımızın anlaşılması ve günün koşullarına uyarlanması adına fayda üretme çabası güden “Anadolu’da Balıkçılık” isimli bu çalışmaya gönüllü olarak katılan değerli katılımcıların tamamladığı her anket, tematik düzlemde bireyin duyumsadığı aidiyet bilincinin ve sahip olduğu etik düzeyin anlaşılmasına, sosyal bilinç ekseninde paylaşım kalitesine etkili tematik farkındalıklarının, sürdürülebilirliğe odaklı çevre algılayışının ve rekreatif tüketim alışkanlıklarının niteliksel açıdan tanımlanmasına anonim ancak güvenilir bilgi sağlayacaktır.
"Anadolu'da Balıkçılık", balıkçılılara ve balıkçılığa odaklı tematik bir kamu araştırmasıdır. Site içeriğinin ve siteye bağlı sayfalarla duyurulan anketlerin adres paylaşımı serbesttir. Ancak anketlerin kopyalanması ve değiştirilerek izin alınmaksızın kullanılması yasal değildir.
Her hakkı saklıdır ©2017 | www.anadoludabalikcilik.com
 
 
  Bu deneysel kamu araştırması,
SÜBAÇAD | Sürdürülebilir Balıkçılık ve
Çevre Araştırmaları Derneği tarafından desteklenmektedir.
Toplam ziyaret sayısı: CAPAR trafik